Начало/Услуги/Административно право

Услуги: Административно право.

УСЛУГИ

В сферата на Административното право адв. Марев предлага следните услуги, но не само:

  • Цялостна комуникация с държавни органи, във връзка с административни процедури;
  • Цялостна комуникация с общински органи, във връзка с административни процедури;
  • Обжалване на административни актове от всякакъв характер издадени от общини, агенции, комисии, ведомства, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Държавна агенция по хазарта, Държавната автомобилна администрация /ДАИ/, КАТ и др.;
  • Обжалване на наказателни постановления;
  • Търсене отговорност на държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за причинените от тях вреди /ЗОДОВ/;
  • Подпомагане на чуждестранни физически и юридически лица, във връзка административни процедури;
  • Правна помощ на чужденци относно придобиване статут на пребиваване, граждансто, визи и комуникация с посолства;
  • Оказване на съдействие, във връзка с придобиване на лицензии и разрешителни в строителната сфера, заложни къщи, превози на товари и пътници и др.;
  • Подготовка на книжа и документи за обществени поръчки;
  • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции;
Фирми, на които може да се има доверие:

Получете лична консултация.