Решения за всяка юридическа ситуация

1. Процесуално представителство по трудови спорове пред всички инстанции по:

– Искове за отмяна на незаконно уволнение и възстановяване на работа;

– За обезщетение за незаконно уволнение;

– За заплащане на дължими трудови възнаграждения и обезщетения;

– Оспорване дисциплинарни наказания;

– Установяване на трудов стаж по съдебен ред;

– Консултации по семейно-правни въпроси;

– Брачни и предбрачни договори;

– Разводи/ по взаимно съгласие и по общия исков ред/;  всякакви брачни искове (родителски права, лични отношения с дете, издръжка и др.);

– Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;

– Консултации и правно съдействие при осиновяване;

– Разрешение за напускане на страната за малолетни и непълнолетни лица;

-Сделки с недвижими имоти,

Изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и други документи,

-Съдебна защита при ревандикационни, негаторни, установителни искове,

-Защита на владение, уреждане на имуществени спорове между съпрузи

-Правни услуги в областта на правото на собственост

Нуждаете се от специфична услуга?

Разчитайте на нашата дискретност и компетентност. Има решение!

Щастливи клиенти

Юридическите въпроси не трябва да се превръщат в главоболие

Градим доверието на нашите клиенти с:

Част от доволните клиенти на адвокат Марев

Ангажираност

„Адвокат Чавдар Марев беше с мен на всяка стъпка от съдебния процес. Направи почти невъзможното, за да получа минимална присъда. Чувствах се сигурен с него.“

Александър Паталенски, Пловдив

Компетентност

Richard Park Director

„Получих необходимото ми компетентно и експертно съдействие, с което спестих много фирмени разходи“

Георги Петров, Управител на фирма

Сделки с имоти

„Благодарение на адвокат Чавдар Марев всички сделки с недвижими имоти вървят гладко и клиентите се чувстват сигурни.“

Рентал, Агенция за недвижими имоти

Получете лична консултация.